::: شهر قصه :::  

 

 
 
 
 
Iranian Cancer Society Join Donate Help Guide Contact 
 


   
 

Mittwoch, Januar 21, 2009

دل تنگيها

 
دلم برای پشت بام و باغچه هم تنگ است.
10 سال است که روی هيچ پشت بامی نرفته ام.
15 سال است که در حياط و باغچه ای که از آن من باشد، ننشسته ام و از ديدن گلها لذت نبرده ام.
.
محصور شده ايم در ميان ديوارها...

________________________________________

 

 
 دوستان
sooski
گلچين وبلاگهاي ايراني
خبرچين؛ خبرگزاری وبلاگ‌شهر هزار و یکشب

Persian Websites Directory ليست وبلاگهای به روز شده Listed on 
BlogShares
 View My Public Stats on MyBlogLog.com 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.
 


Google
hits. online