::: شهر قصه :::  

 

 
 
 
 
Iranian Cancer Society Join Donate Help Guide Contact 
 


   
 

Montag, April 25, 2005

يک سال قبل در چنين روزي

 
يک سال پيش در چنين روزي ، که اصلا فکر نمي کردم امروز اينچنين باشد، وبلاگ من به همت مهربان همسر پديد آمد. چه آرزوها و چه آرمانها که برايش نداشتم ... مي گفتم چنين مي کنم و چنان مي کنم ... اين مطلب رو مي نويسم و آن مطلب را !!! اما کو ؟؟؟ دريغ .
دلم مي خواست اينجا رو تبديل کنم به مرجع کوچکي که شامل نويسندگان و شاعران و تصويرگران کودک ، کارگردانهاي داستانهاي کودکان و .... اما نمي دونم چرا نشد؟؟؟ البته وقت زياده و بهر حال اين کار رو انجام مي دهم. شايد فکر آشفته و يک سري نگرانيهايي که داشتم باعث اين عقب افتادگي شد.
ولي بهرحال هميشه نبايد نيمه خالي ليوان رو ديد ... من معتقدم تو هر کاري يک حکمتي نهفته؛ من اگر کار مفيدي در اين يک سال انجام ندادم در عوض دوستان بي نظيري پيدا کردم و در اين ميان حتي دوستان دوران کودکيم رو هم پيدا کردم. براي همين فکر مي کنم که خيلي هم بي تاثير نبوده.خيلي ها من رو براي وبلاگم تشويق کردن ، مخصوصا وبلاگ ترانه هاي کودکان و بعضي از دوستان هم در صدد کمک برآمدند که من همينجا صميمانه ازشون تشکر مي کنم .
شايد ندونيد که داشتن دوستاني مثل قاصدک، ، راوي حکايت باقي ، آشپزباشي ، ترسا، بامداد، رازنوشتها، خانه پويا، چن تئاتر شهر و ... چقدر لذتبخش و دل انگيزه.
پيدا کردن کودکيهايم را که نگو، دلم را برده . سايه، خورشيد خانمي، کوزه و ...
و مهم اينکه من اين خانه کوچکم را دوست دارم و دلم مي خواهد دوستيها در اين خانه به وسعت دلهايمان باشد.
.
راستي راوي نازنين متني بسيار زيبا درباره زندگي بيژن مفيد نوشته که خواندنش خالي از لطف نيست.

________________________________________

Samstag, April 09, 2005

جاودانگي

 
سايه گسترت، دوستي باشد و باد برايت قاصدکي به ارمغان بياورد... جاودانه خواهد شد.

________________________________________

 

 
 دوستان
sooski
گلچين وبلاگهاي ايراني
خبرچين؛ خبرگزاری وبلاگ‌شهر هزار و یکشب

Persian Websites Directory ليست وبلاگهای به روز شده Listed on 
BlogShares
 View My Public Stats on MyBlogLog.com 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.
 


Google
hits. online