::: شهر قصه :::  

 

 
 
 
 
Iranian Cancer Society Join Donate Help Guide Contact 
 


   
 

Montag, Mai 28, 2007

تأثيرات

 
مينو مثل هميشه مهربان است.
فکر مي کنم بازي هاي وبلاگي اگر موضوع خوبي داشته باشد، يکي از بهترين روشهاي درون کاوي براي هر شخص است؛ اما نه هفته اي يک بار!!
و اما در مورد تأثير گذاري... فکر مي کنم ذره ذره وجود من چه از نظر روحي و چه جسمي، همه تأثير گرفته از هزاران عامل مختلف است... پس هر لحظه اي در هر مکاني با تمام اتفاقات و انسانها و شرايط موجود مي تواند تأثير خود را بگذارد؛ حال چه اين تأثيرها کوتاه مدت و يا چه بلند مدت باشد.
هر اندازه به اين اشخاص و اتفاقات تأثير گذار فکر مي کنم، مي بينم بسياري از آنها مانند زنجير بهم پيوسته هستند و از حوصله اين وبلاگ خارج.
اما دو چيز زندگي من را دگرگون کردند: يکي کتاب "گزارش به خاک يونان" و ديگري زماني که آمارگير بودم و در کوچه پس کوچه هاي يکي از مناطق محروم شهر تهران، مهمان مردماني بودم که عشق را به من ياد دادند.
.
نوشته هاي پسرک سرزمين رويايي را هم بي شک يکي از تأثيرگذارترين نوشته هاي امروزه مي دانم که همواره من را به انديشيدن وا مي دارد و در پي نوشته هايش هميشه مجبورم نقبي به درونم بزنم و حتي گاه نهيبي.
و اما جديد ترين و تأثيرگذار ترين فيلمي که ديدم را خوب است شما هم ببينيد.
.

________________________________________

Mittwoch, Mai 16, 2007

... تکامل

 

اگه پنجاه سال ديگه همچنان کره زمين سرجاش باشه و تکنولوژي هم با همين سرعت پيشرفت کنه، حتماً آدمهاي اون دوران دلشون براي ما مي سوزه که ما با اين وسايل رفاهي بدوي و پيش افتاده، چه جوري زندگي مي کرديم و متحمل چه مرارت هايي بوديم!!
________________________________________

Samstag, Mai 05, 2007

??tell me why

 

________________________________________

 

 
 دوستان
sooski
گلچين وبلاگهاي ايراني
خبرچين؛ خبرگزاری وبلاگ‌شهر هزار و یکشب

Persian Websites Directory ليست وبلاگهای به روز شده Listed on 
BlogShares
 View My Public Stats on MyBlogLog.com 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.
 


Google
hits. online