::: شهر قصه :::  

 

 
 
 
 
Iranian Cancer Society Join Donate Help Guide Contact 
 


   
 

Freitag, Oktober 15, 2004

انگار ديگر مهم نيست که چرا؟؟

 
ديگر فراموش شده است که بپرسند، چرا؟ کجاي کار ايراد داشته است؟ حتما مهم نيست که نمي پرسند، ما مردم عادي که عقلمان قد نمي دهد، حتما درست مي گويند که چرايش مهم نيست!!! مهم اين است که اين طفل بايد سنگسار شود...عمق فاجعه را حتي نمي شود درک کرد، حتي براي يک لحظه هم تصورش مشکل است. در جامعه مرد سالار ما، با افکار بدوي ريشه دوانده در جامعه ، مردان اجازه همه کار را دارند، حتي همبستري با خواهر خويش، البته اين نيز جاي صحبت بسياري دارد که چرا افکار پسر پانزده ساله اي بدين گونه شکل گرفته که خواهر خود را فدا کرده است؟ کجاي کار اشتباه است؟ البته بهتر است بپرسم آیا قسمت درستي هم وجود دارد؟
دختر سيزده ساله اي که نمي دانيم در کدامين جهنم خانوادگي زندگي مي کرده است و اگر جنيني در بطن او شکل نمي گرفت تا به کي بايد اين جهنم را تحمل مي کرد؟؟؟
دست مريزاد ... که قانون چه زيبا از او حمايت کرد؟ چه عشقانه او را در آغوش حمايت خود گرفت؟
قانون محترم!!! بسيار زنان ديگر که شبانه روز در چنين جهنمي دست و پا مي زنند ، منتظر تو هستند که به ياريشان بشتابي ... آري قانون عدل مطلق !!! زنان بايد زنده بگور شوند، سنگسار شوند ... زني که عادت ماهانه مي شود بايد زنده بگور شود... زني که دختر مي زايد بايد بهمراه طفلش زنده بگور شود... زني که مورد تعدي و تجاوز قرار مي گيرد بايد زنده بگور شود ... اصلا زن بايد زنده بگور شود ...اصلا زنها به چه دردي ميخورند؟ ... قانون جان ، ديگر به خودت زحمت سنگسار نده، يکباره زنده بگورش کن تا زودتر خلاص شوي !!!
واقعا شرم شرم شرم بادت ... ديگر نمي گويم ، بغض امانم نمي دهد.
...
...
...
...
...
(من نمي فهمم اگر قضيه اي نبوده ، پس چرا بايد تکذيب شود؟؟؟؟؟)
...
...

________________________________________

 

 
 دوستان
sooski
گلچين وبلاگهاي ايراني
خبرچين؛ خبرگزاری وبلاگ‌شهر هزار و یکشب

Persian Websites Directory ليست وبلاگهای به روز شده Listed on 
BlogShares
 View My Public Stats on MyBlogLog.com 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.
 


Google
hits. online